BAB IX

BAB IX
PENUTUP

 

Pasal 19
Ketentuan Penutup

  1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Pusat XI Persit Kartika Chandra Kirana tanggal 17 Februari 2015.
  2. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.