BAB II

BAB II
KEPENGURUSAN

 

Pasal 6
T
ingkat Kepengurusan

Tingkat Kepengurusan terdiri atas :

 1. Pengurus Pusat (PP)
 2. Pengurus Daerah (PD)
 3. Pengurus Gabungan (PG)
 4. Pengurus Cabang Berdiri Sendiri (PCBS)
 5. Pengurus Koordinasi Cabang (PKC)
 6. Pengurus Cabang (PC)
 7. Pengurus Ranting Berdiri Sendiri (PRBS)
 8. Pengurus Ranting (PR)
 9. Pengurus Anak Ranting (PAR)
 10. Pengurus Sub Anak Ranting (PSAR)

 

Pasal 7
Kepengurusan Pengurus Pusat

 1. Pemimpin terdiri atas :
  1) Ketua umum Persit Kartika Chandra Kirana dijabat oleh istri Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
  2) Wakil Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana dijabat oleh istri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
 2. Pembantu pemimpin ditetapkan oleh pemimpin dan disahkan dalam Musyawarah Pusat.
 3. Anggota pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin dari calon-calon yang diusulkan oleh PD, PG, dan  PCBS,  serta  disahkan dalam Musyawarah Pusat.
 4. Susunan pengurus :

1) Pemimpin terdiri atas :
a) Ketua Umum
b) Wakil Ketua Umum
2) Pembantu pemimpin terdiri atas
a) Ketua Seksi Organisasi
b) Ketua Seksi Ekonomi
c) Ketua Seksi Kebudayaan
d) Ketua Seksi Sosial
e) Sekretaris Umum
f) Bendahara
3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas
a) Urusan Organisasi
b) Bantu Urusan Organisasi
c) Urusan Personalia
d) Bantu Urusan Personalia
e) Urusan Penerangan
f) Bantu Urusan Penerangan
g) Urusan Komunikasi Sosial
h) Sekretaris
4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas:
a) Urusan Usaha
b) Bantu Urusan Usaha
c) Urusan Perkoperasian
d) Bantu Urusan Perkoperasian
e) Sekretaris
5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan ter- diri atas:
a) Urusan Budaya
b) Bantu Urusan Budaya
c) Urusan Pembinaan Mental
d) Bantu Urusan Pembinaan Mental
e) Urusan Pendidikan
f) Bantu Urusan Pendidikan
g) Bantu Urusan Pendidikan Anggota dan Perpustakaan
h) Bantu Urusan Pendidikan bagian Persekolahan
i) Sekretaris
6) Anggota Pengurus Seksi Sosial terdiri atas:
a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
b) Bantu Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
c) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
d) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim Piatu dan Anak Cacat
e) Sekretaris
7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas:
a) Wakil Sekretaris Umum
b) Urusan Tata Usaha
c) Urusan Dalam
8) Anggota Bendahara adalah wakil Bendahara
9) Anggota Pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan keperluan.

 

Pasal 8
Kepengurusan Pengurus Daerah, Pengurus Gabungan dan Pengurus Cabang BS

 1. Pemimpin terdiri atas :
  1) Ketua  dijabat  oleh  istri  Pangdam,  istri Pangkostrad, istri Dan Kodiklat TNI AD, istri Dan Seskoad, istri Gub Akmil, istri Danjen Kopassus, istri Dan Secapa TNI AD kecuali untuk PG Mabesad, Ketua dijabat oleh istri Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad).
  2) Wakil Ketua dijabat oleh istri Kasdam, istri Kaskostrad, istri Wadan Kodiklat TNI AD, istri Wadan Seskoad, istri Wagub Akmil, istri Wadanjen Kopassus, istri Wadan Secapa TNI AD kecuali PG Mabesad ditetapkan oleh Ketua dari calon-calon yang diusulkan oleh Pengurus Koordinasi Cabang, Pe- ngurus Cabang, Pengurus Ranting BS dengan persetujuan Pembina.
 2. Pembantu pemimpin ditetapkan oleh pemimpin dan disahkan dalam Rapat Kerja Daerah, Gabungan dan Cabang BS.
 3. Anggota pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin dari calon-calon yang diusulkan oleh Pengurus Koordinasi Cabang, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting BS setempat, serta disahkan dalam Rapat Kerja Daerah, Gabungan dan Cabang BS.
 4. Susunan pengurus:
  1) Pemimpin terdiri atas :
  a) Ketua
  b) Wakil Ketua
  2) Pembantu pemimpin terdiri atas :
  a) Ketua Seksi Organisasi
  b) Ketua Seksi Ekonomi
  c) Ketua Seksi Kebudayaan
  d) Ketua Seksi Sosial
  e) Sekretaris
  f) Bendahara
  3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas :
  a) Urusan Organisasi
  b) Urusan Personalia
  c) Urusan Penerangan
  d) Urusan Komunikasi Sosial
  e) Sekretaris
  4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas :
  a) Urusan Usaha
  b) Urusan Perkoperasian
  c) Sekretaris
  5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan terdiri atas :
  a) Urusan Budaya
  b) Urusan Pembinaan Mental
  c) Urusan Pendidikan
  d) Sekretaris
  6) Anggota Pengurus Seksi Sosial terdiri atas:
  a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
  b) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
  c) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim Piatu dan Anak Cacat.
  d) Sekretaris
  7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas:
  a) Wakil Sekretaris
  b) Urusan Tata Usaha
  c) Urusan Dalam
  8) Anggota Bendahara adalah Wakil Benda- hara
  9) Anggota Pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin sesuai keperluan.

 

Pasal 9
Kepengurusan Pengurus Koordinasi Cabang

 1. Pemimpin terdiri atas :
  a) Ketua dijabat oleh istri Danrem, istri Dirzi dan istri Pangdivif.
  b) Wakil Ketua dijabat oleh istri Kasrem, istri Wadirzi dan istri Kasdivif.
 2. Pembantu pemimpin ditetapkan oleh pemim- pin dan disahkan dalam rapat.
 3. Anggota pengurus lain ditetapkan oleh pemimpin dari calon-calon yang diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS dan Pengurus Ranting, serta disahkan dalam rapat.
 4. Susunan pengurus:
  1) Pemimpin terdiri atas :
  a) Ketua
  b) Wakil Ketua
  2) Pembantu pemimpin terdiri atas :
  a) Ketua Seksi Organisasi
  b) Ketua Seksi Ekonomi
  c) Ketua Seksi Kebudayaan
  d) Ketua Seksi Sosial
  e) Sekretaris
  f) Bendahara
  3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas:
  a) Urusan Organisasi dan Personalia
  b) Urusan Penerangan
  c) Urusan Komunikasi Sosial
  4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas:
  a) Urusan Usaha
  b) Urusan Perkoperasian
  5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan terdiri atas:
  a) Urusan Budaya
  b) Urusan Pembinaan Mental
  c) Urusan Pendidikan
  6) Anggota  Pengurus  Seksi  Sosial  terdiri atas:
  a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
  b) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
  c) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim-piatu dan Anak Cacat
  7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas :
  a) Urusan Tata Usaha
  b) Urusan Dalam
  8) Anggota Bendahara adalah Wakil Bendahara
  9) Anggota Pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin sesuai keperluan.

 

Pasal 10
Kepengurusan Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan Pengurus Sub Anak Ranting

 

 1. Pemimpin terdiri atas
  1) Ketua dijabat oleh istri pejabat tertinggi TNI Angkatan Darat di lingkungannya dan apabila komandan satuan atau kepala dinas jawatan dijabat oleh anggota korps wanita TNI Angkatan Darat (Kowad) selaku pembina, maka jabatan Ketua kepengurusan yang bersangkutan dijabat oleh istri pejabat (anggota TNI) yang tertua di lingkungannya, kecuali dalam kesatuan, dinas jawatan para pejabat seluruhnya dari Kowad, pembinaan kepengurusan dapat dialihkan kepada tingkat kepengurusan lain yang setingkat di lingkungannya.
  2) Wakil Ketua dijabat oleh istri wakil pejabat tertinggi TNI Angkatan Darat dilingkungannya. Apabila di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat tidak terdapat wakil pemimpin, maka Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana di tingkat kepengurusan tersebut, dapat dijabat oleh istri pejabat TNI Angkatan Darat yang merupakan orang kedua di lingkungannya, sesuai penunjukan Pembina.
 2. Susunan Pengurus Cabang  dan  Pengurus Ranting BS
  1) Pemimpin terdiri atas :
  a) Ketua
  b) Wakil Ketua
  2) Pembantu pemimpin terdiri atas :
  a) Ketua Seksi Organisasi
  b) Ketua Seksi Ekonomi
  c) Ketua Seksi Kebudayaan
  d) Ketua Seksi Sosial
  e) Sekretaris
  f) Bendahara
  3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas :
  a) Urusan Organisasi dan Personalia
  b) Urusan Penerangan
  c) Urusan Komunikasi Sosial
  4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas:
  a) Urusan Usaha
  b) Urusan Perkoperasian
  5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan terdiri atas :
  a) Urusan Budaya
  b) Urusan Pembinaan Mental
  c) Urusan Pendidikan
  6) Anggota Pengurus Seksi Sosial terdiri atas:
  a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
  b) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
  c) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim Piatu dan Anak Cacat
  7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas
  a) Urusan Tata Usaha
  b) Urusan Dalam
  8) Bendahara
  9) Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting BS yang mempunyai anggota kurang dari 10 orang susunan pengurus terdiri atas :
  a) Ketua
  b) Wakil Ketua
  c) Ketua Seksi Organisasi
  d) Sekretaris
  e) Bendahara
 3. Susunan Pengurus Ranting
  1) Pemimpin terdiri atas :
  a) Ketua
  b) Wakil Ketua
  2) Pembantu pemimpin terdiri atas :
  a) Ketua Seksi Organisasi
  b) Ketua Seksi Ekonomi
  c) Ketua Seksi Kebudayaan
  d) Ketua Seksi Sosial
  e) Sekretaris
  f) Bendahara
  3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas:
  a) Urusan Organisasi dan Personalia
  b) Urusan Penerangan
  c) Urusan Komunikasi Sosial
  4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas:
  a) Urusan Usaha
  b) Urusan Perkoperasian
  5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan terdiri atas:
  a) Urusan Budaya
  b) Urusan Pembinaan Mental
  c) Urusan Pendidikan
  6) Anggota Pengurus Seksi Sosial terdiri atas :
  a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
  b) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
  c) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim Piatu dan Anak Cacat
  7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas :
  a) Urusan Tata Usaha
  b) Urusan Dalam
  8) Bendahara
  9) Ranting yang mempunyai anggota kurang dari 10 orang susunan pengurus terdiri atas :
  a) Ketua
  b) Sekretaris
  c) Bendahara
  d) Pengurus Anak Ranting diadakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Ranting yang bersangkutan dengan persetujuan Ketua dan Pembina satu tingkat di atas.
  e) Pengurus Sub Anak Ranting diadakan apabila dianggap perlu oleh pengguna Anak Ranting  yang    bersangkutan dengan persetujuan Ketua dan Pembina satu tingkat diatasnya.

 

Pasal 11
T
empat Kedudukan Kepengurusan

 

 1. Pengurus Pusat (PP) berada di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta.
 2. Pengurus Daerah (PD)  berada di Markas Komando Daerah Militer:
  1)   PD  l/Bukit  Barisan berada di Markas Kodam l/Bukit Barisan di Medan.
  2)   PD Il/Sriwijaya berada di Markas Kodam ll/ Sriwijaya di Palembang.
  3)   PD Ill/Siliwangi berada di Markas Kodam III/ Siliwangi di Bandung.
  4)   PD IV/Diponegoro berada  di  Markas Kodam IV/Diponegoro di Semarang.
  5)   PD V/Brawijaya berada di Markas Kodam V/ Brawijaya di Surabaya.
  6)   PD VI/Mulawarman berada di Markas Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan.
  7)   PD Vll/Wirabuana berada di MarkasKodam Vll/Wirabuana di Makassar.
  8)   PD IX/Udayana berada di Markas Kodam IX/ Udayana di Denpasar.
  9)   PD XII/ Tanjungpura berada di Markas Kodam XII/Tanjungpura di Pontianak.
  10) PD XVI/Pattimura berada di Markas Kodam XVI/Pattimura di Ambon.
  11) PD XVII/Cenderawasih berada di Markas Kodam XVII/Cenderawasih di Jayapura.
  12) PD Jaya berada di Markas Kodam Jaya di Jakarta.
  13) PD  Iskandar Muda berada di Markas Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh.
 3. Pengurus Gabungan (PG):
  1)   PG Mabesad berada di Markas besar TNl Angkatan Darat di Jakarta.
  2)   PG Kostrad berada di Markas Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat di Jakarta.
  3) PG  Kodiklat  TNI  AD  berada  di  Markas Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung.
 4. Pengurus Cabang BS (PCBS):
  1) PCBS Seskoad berada dilembaga pendidikan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat di Bandung.
  2) PCBS Akmil berada di lembaga pendidikan Akademi Militer di Magelang.
  3) PCBS Kopassus berada di Markas Komando Pasukan Khusus di Jakarta.
  4) PCBS Secapa TNI Angkatan Darat berada di lembaga pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung.
 5. Pengurus Koordinasi Cabang (PKC) berada di Korem, Ditziad dan Divisi:
  1) Kodam l/Bukit Barisan
  a) PKC Rem 022 berada di Korem 022/Pantai Timur di Pematang Siantar.
  b) PKC Rem 023 berada di Korem 023/Kawal Samudera di Sibolga.
  c) PKC Rem 031 berada di Korem 031/Wira Bima di Pekanbaru.
  d) PKC Rem 032 berada di Korem 032/Braja di Padang.
  e) PKC Rem 033 berada di Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang.
  2) Kodam Il/Sriwijaya
  a) PKC Rem 041 berada di Korem 041/Garuda Emas di Bengkulu.
  b) PKC Rem 042 berada di Korem 042/Garuda Putih di Jambi.
  c) PKC Rem 043 berada di Korem 043/Garuda Hitam di Bandar Lampung.
  d) PKC Rem 044 berada di Korem 044/Garuda Dempo di Palembang.
  e) PKC Rem 045 berada di Korem 045/Garuda Jaya di Pangkal Pinang
  3) Kodam Ill/Siliwangi
  a) PKC Rem 061 berada di Korem 061/Surya Kencana di Bogor.
  b) PKC Rem 062 berada di Korem 062/Tarumanegara di Garut.
  c) PKC Rem 063 berada di Korem 063/Sunan Gunung Jati di Cirebon.
  d) PKC Rem 064 berada di Korem 064/ Maulana Yusuf di Serang.
  4) Kodam IV/Diponegoro
  a) PKC Rem 071 berada di Korem 071/ Wijaya Kusuma di Purwokerto.
  b) PKC Rem 072 berada di Korem 072/ Pamungkas di Y
  c) PKC Rem 073 berada di Korem 073/ Makutoromo di Salatiga.
  d) PKC Rem 074 berada di Korem 074/ Warastratama di Surakarta.
  5) Kodam V/Brawijaya
  a) PKC Rem 081 berada di Korem 081/ Dhirotsaha Jaya di Madiun.
  b) PKC Rem 082 berada di Korem 082/ Citra Panca Yudha Jaya di Mojokerto.
  c) PKC Rem 083 berada di Korem 083/ Baladika Jaya di Malang.
  d) PKC Rem 084 berada di Korem 084/ Baskara Jaya di Surabaya.
  6) Kodam VI/Mulawarman
  a) PKC Rem 091 berada di Korem 091/ Ajisurya Natakusuma di Samarinda.
  b) PKC Rem 101 berada di Korem 101/ Antasari di Banjarmasin.
  7) Kodam Vll/Wirabuana
  a) PKC Rem 131 berada di Korem 131/ Santiago di Manado.
  b) PKC Rem 132 berada di Korem 132/ Tadulako di Palu.
  c) PKC Rem 141 berada di Korem 141/ Toddopuli di Watampone.
  d) PKC Rem 142 berada di Korem 142/ Taroadatarogau di Pare-Pare.
  e) PKC Rem 143 berada di Korem 143/ Halu Oleo di Kendari.
  8) Kodam IX/Udayana
  a) PKC Rem 161 berada di Korem 161/ Wira Sakti di Kupang.
  b) PKC Rem 162 berada di Korem 162/ Wira Bhakti di Mataram.
  c) PKC Rem 163 berada di Korem 163/ Wira Satya di Denpasar.
  9) Kodam XII/Tanjungpura
  a) PKC Rem 102 berada di Korem 102/ Ponju Ponjung di Palangkaraya.
  b) PKC Rem 121 berada di Korem 121/Alam Bana Wanawae di Pontianak.
  10) Kodam XVI/Pattimura
  a) PKC Rem 151 berada di Korem 151/ Binlya di Ambon.
  b) PKC Rem 152 berada di Korem 152/ Babulah di Ternate.
  11) Kodam XVII/Cenderawasih
  a) PKC Rem 171 berada di Korem 171/ Praja Wira Tama di Sorong.
  b) PKC Rem 172 berada di Korem 172/ Praja Wira Yakti di Abepura.
  c) PKC Rem 173 berada di Korem 173/ Praja Wira Braja di Biak.
  d) PKC Rem 174 berada di Korem 174/ Anim Ti Waningap di Merauke.
  12) Kodam Jaya
  a) PKC Rem 051 berada di Korem 051/ Wijayakarta di Bekasi.
  b) PKC Rem 052 berada di Korem 052/ Wijayakrama di Tangerang.
  13) Kodam Iskandar Muda
  a) PKC Rem 011 berada di Korem 011/ Lilawangsa di Lhokseumawe.
  b) PKC Rem 012 berada di Korem 012/ Teuku Umar di Meulaboh.
  14) Mabesad
  a) PKC Ditziad berada di Markas Ditziad di Jakarta
  15) Kostrad
  a) PKC Divif 1 berada di Markas Divisi 1 di Cilodong (Bogor).
  b) PKC Divif 2 berada di Markas Divisi 2 di Singosari (Malang).
 6. Pengurus Cabang (PC) berada di:
  1) Mabesad   dan   pelaksana   pusat   TNI Angkatan Darat
  A) Mabesad
  (a) Staf Umum Angkatan Darat
  (b) Denmabesad
  (c) Itjenad
  B) Balakpus Angkatan Darat
  (a) Direktorat
  (b) Pusat Fungsi
  (c) Menzikon
  2) Kostrad
  A) Badan staf umum Kostrad
  B) Denma Kostrad
  C) It Kostrad
  D) Markas Divisi
  E) Brigif
  F) Resimen
  G) Yon Satbanpur dan Satbanmin
  3) Kodiklat TNI AD
  A) Staf direktur
  B) Denma
  C) Pusat Kecabangan
  D) Puslatpur
  4) Kodam
  A) Badan staf atau staf umum Kodam
  B) Denma Kodam
  C) It Dam
  D) Rindam
  E) Makorem
  F) Brigif
  G) Resimen
  H) Kodim BS atau Kodim
  I) Yonif BS
  J) Yonsatbanpur dan Satbanmin
  5) Seskoad
  Badan staf Seskoad
  6) Akmil
  A) Badan staf Akmil
  B) Mentar
  C) Denma
  D) Den Demlat (Detasemen Demonstrasi dan Latihan)
  7) Kopassus
  A) Makopassus
  B) Grup
  8) Secapa TNI Angkatan Darat
  a) Badan staf Secapa TNI Angkatan Darat b) Mensis
 7. Pengurus Ranting BS (PRBS) berada di:
  1) Mabesad
  A) Koorsahli Kasad
  2) Kodiklat TNI AD
  A) Lemjiantek
  B) Pusdik
  C) Pussimpur
  3) Kodam
  A) Densatbanpur
  B) Rai / Ki BS
 8. Pengurus Ranting (PR) berada di:
  1)   Staf Umum TNI Angkatan Darat
  2)   Badan  Pelayanan  Pelaksana  Staf  TNI Angkatan Darat
  3)   Dinas  Pelaksana  Pusat  TNI  Angkatan Darat
  4)   Puskodalops
  5)   Staf Umum, Badan Pelaksana, Denma, Ki atau Rai Satbanpur dan Satbanmin
  6)   Direktorat yang berada di bawah Pussen, Pusat dan Denma
  7)   Unsur Pembantu Pemimpin Kodiklat TNI Angkatan Darat
  8)   Staf atau Staf Umum Kodam
  9)   Balak Kodam
  10) Badan Pelayanan Pelaksana Staf Kodam
  11) Staf dan Balak Korem
  12) Ton Intel yang berada di bawah Korem
  13) Makodim BS atau Makodim dan Koramil
  14) Mayon dan Denma Brigif
  15) Maden dan Ton yang berada di bawah Denmasatbanpur
  16) Mayon, Ki serta Rai yang berada di Yonif BS, Yon Satbanpur dan Yon Satbanmin
  17) Unsur Staf Pelaksana Pusat, dan Direk- torat
  18) Unsur Staf dan Pelaksana Seskoad
  19) Unsur Staf dan Pelaksana Akmil
  20) Unsur Staf dan Satuan Pelaksana Kopassus
  21) Unsur  Staf dan  Pelaksana  Secapa  TNI Angkatan Darat
  22) Unsur Staf dan Satuan Pelaksana Madivif
  23) Unsur Staf dan Satuan Pelaksana Dispenerbad
 9. Pengurus Anak  Ranting  (PAR)  berada  di bawah Pengurus Ranting
 10. Pengurus Sub Anak Ranting berada di bawah Pengurus Anak Ranting.

 

 

Pasal 12
Masa Kerja dan Pergantian Pengurus

 1. Masa Kerja Pengurus
  Masa Kerja Pengurus di semua tingkat berlaku dari musyawarah sampai dengan musyawarah berikutnya.
 2. Pergantian Pengurus
  1) Pemimpin fungsional berhenti dan diangkat karena pergantian jabatan suami yang mempengaruhi kedudukannya sebagai pengurus.
  2) Pemimpin bukan fungsional berhenti dan diangkat karena penunjukan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana atau Pembina tingkat kepengurusannya.
  3) Apabila  pemimpin  suatu  tingkat  kepe- ngurusan menganggap perlu adanya pergantian pengurus.
  4) Pembantu pemimpin dan anggota pengu- rus berhenti atau diangkat karena :
  a) Pergantian jabatan suami yang mempe- ngaruhi kedudukannya sebagai pengurus
  b) Atas permintaan sendiri  dan  disetujui Ketua tingkat kepengurusannya.
  5) Apabila karena sesuatu hal ada jabatan atau beberapa jabatan menjadi kosong dalam tenggang waktu sebelum Musyawarah Pusat, Rapat Kerja Daerah, Gabungan dan Cabang BS. pemimpin dapat menetapkan penggantinya atas persetujuan Pembina Utama   Persit   Kartika   Chandra   Kirana atau pembina tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

 

Pasal 13
T
ugas dan Tanggung Jawab Pengurus

Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana bertugas dan bertanggung jawab :

 1. Memimpin dan mengendalikan Persit Kartika Chandra Kirana sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaksanakan semua keputusan Musyawarah Pusat, Rapat Kerja Daerah, Gabungan dan Cabang BS.
 2. Melaporkan perkembangan organisasi:
  1) Pengurus Pusat kepada Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dan Ketua Umum Dharma Pertiwi setahun sekali.
  2) Pengurus  Daerah,  Pengurus  Gabungan, Pengurus Cabang BS, Pengurus Koordi- nasi Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan Pengurus Sub Anak Ranting kepada Pengurus satu tingkat di atas dan Pembina masing-masing setahun sekali.
  3) Pengurus yang tingkat kepengurusannya mempunyai wilayah selain kepada tersebut butir dua juga kepada  Pengurus Dharma Pertiwi setingkat
 3. Menentukan kebijaksanaan untuk
  1) Keputusan Musyawarah Pusat dan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
  2) Hasil  Rapat  Kerja  Daerah,  Gabungan, Cabang BS dan keputusan pembina masing-masing di tingkat Pengurus Daerah, Pengurus Gabungan dan Pengurus Cabang BS.
 4. Memberikan usul dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok.
  1) Pengurus Pusat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
  2) Pengurus  Daerah,  Pengurus  Gabungan, Pengurus Cabang BS, Pengurus Koordi- nasi Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan Pengurus Sub Anak Ranting kepada Pembina masing-masing dan Pengurus satu tingkat di atas.
 5. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban
  1) Pengurus Pusat kepada Musyawarah Pusat dan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
  2) Pengurus Daerah, Pengurus Gabungan dan Pengurus Cabang BS kepada Rapat Kerja Daerah, Gabungan, Cabang BS dan pembina masing-masing.
  3) Pengurus  Koordinasi  Cabang,  Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan Pe- ngurus Sub Anak Ranting kepada tingkat kepengurusan satu tingkat di atas dan pembina masing-masing.

 

Pasal 14
Ketentuan Khusus

 1. Apabila unsur pemimpin yang bersifat fung- sional karena suatu hal tidak mungkin me- laksanakan tugasnya, Pembina Utama Per- sit Kartika Chandra Kirana atau Pembina yang bersangkutan dapat menunjuk istri pejabat lainnya untuk  melaksanakan  tugas dan tanggung jawab atas nama ketua atau sebagai pejabat ketua.
 2. Untuk penunjukan unsur  pemimpin  yang bersifat bukan fungsional, Pembina satu ting- kat di atas dapat menunjuk pejabat sebagai Pembina tingkat kepengurusan tersebut dan ketua dijabat oleh istri Pembina yang ditunjuk. Wakil ketua ditunjuk oleh Pembina yang bersangkutan.