BAB III

BAB III
MUSYAWARAH DAN RAPAT

 

Pasal 15
Musyawarah Pusat

 1. Musyawarah Pusat (Mupus) merupakan lembaga tertinggi dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana.
 2. Musyawarah Pusat diadakan setiap 3 tahun diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
 3. Musyawarah Pusat dianggap sah apabila di- hadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan Pengurus Daerah, Pengurus Gabungan dan Pengurus Cabang BS.
 4. Tugas Pokok Musyawarah :
  1) Menyempurnakan, mengubah, menetapkan dan mengesahkan AD, ART
  2) Menyusun, mengesahkan Renja (Rencana Kerja).
  3) Menyempurnakan dan mengesahkan Atribut.
 5. Yang berhak mengikuti Musyawarah Pusat adalah:
  1) Peserta terdiri atas :
  a) Anggota Pengurus Pusat
  b) Utusan Pengurus Daerah,  Pengurus Gabungan, Pengurus Cabang BS dan Pengurus Koordinasi Cabang.
  2) Peninjau terdiri atas :
  a) Perwakilan anggota yang ditugasi.
  b) Calon Pengurus Pusat.
  c) Anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang menjadi Pengurus Dharma Pertiwi di tingkat pusat.
 6. Hasil Mupus dilaporkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dan kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi.
 7. Musyawarah Pusat dapat dimajukan atau dimundurkan atas persetujuan dua pertiga dari jumlah utusan Pengurus Daerah, Pe- ngurus Gabungan dan  Pengurus  Cabang BS atau atas permintaan Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana. Musyawarah Pusat Luar Biasa diadakan apabila dalam jangka waktu antara Musyawarah Pusat timbul suatu persoalan mendasar yang harus segera diatasi atau atas permintaan Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.

 

Pasal 16
Rapat Kerja

 1. Rapat Kerja Pusat :
  1) Rapat Kerja Pusat diadakan oleh Pengurus Pusat menurut keperluan untuk membahas pelaksanaan hasil Musyawarah Pusat yang lalu dan untuk persiapan Musyawarah Pusat yang akan datang.
  2) Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh :
  a) Pengurus Pusat
  b) Utusan Pengurus Daerah,  Pengurus Gabungan, Pengurus Cabang BS dan Pengurus Koordinasi Cabang.
  3) Hasil Rapat Kerja Pusat dilaporkan kepada Kepala Staf TNI AD selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dan kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi.
 2. Rapat Kerja Daerah, Gabungan dan Cabang BS
  1) Rapat Kerja diadakan menurut keperluan untuk menyampaikan hasil Musyawarah Pusat.
  2) Rapat Kerja dihadiri oleh :
  a) Peserta terdiri atas :
  (1)  Pengurus Daerah, Pengurus Gabu- ngan dan Pengurus Cabang BS.
  (2)  Utusan Pengurus Koordinasi Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS dan Pengurus Ranting.
  b) Peninjau terdiri atas :
  (1)  Perwakilan anggota yang ditugasi.
  (2)  Calon Pengurus Daerah, Pengurus Gabungan dan Pengurus Cabang BS.
  (3)  Anggota  Persit  Kartika  Chandra Kirana yang menjadi pengurus Dharma Pertiwi tingkat daerah.
  3) Hasil   Rapat   Kerja   dilaporkan   kepada Pembina tingkat kepengurusan yang ber- sangkutan dan kepada Ketua satu tingkat di atas serta Ketua Dharma Pertiwi setingkat bagi yang mempunyai wilayah.

 

Pasal 17
Rapat Koordinasi

 1. Rapat Koordinasi diadakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Gabungan, Pengurus Cabang BS, Pengurus Koordinasi Cabang dan Pengurus Cabang.
 2. Rapat Koordinasi diadakan apabila ada permasalahan pada bidang-bidang kegiatan yang harus segera diatasi.

 

Pasal 18
Rapat Paripurna

Rapat Paripurna diadakan sebelum serah terima Ketua  Umum  Persit  Kartika  Chandra  Kirana atau Ketua untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas selama masa jabatan.

 

Pasal 19
Rapat Pengurus

 1. Rapat Pengurus diadakan pada setiap tingkat kepengurusan menurut keperluan.
 2. Rapat Pengurus meliputi:
  1) Rapat Pengurus Inti dihadiri oleh pemimpin dan pembantu pemimpin.
  2) Rapat  Pengurus  Lengkap  dihadiri  oleh semua anggota pengurus.
  3) Rapat Pengurus Terbatas dihadiri oleh yang berkepentingan dan anggota pengurus yang diperlukan.